Cevizli Mah. Orhangazi Cad. Tınaztepe Sok. Sağlam İş Merkezi No:16 Kat:4 Daire:10
Maltepe / İstanbul
Tel : 0216 521 87 10 Fax : 0216 305 31 23
Gsm : 0532 292 56 10

Hizmetlerimiz

GAYRİMENKUL HUKUKU

- Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları

- Kadastrıo Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- 2/B Niteliğindeki taşınmazlarla iligili tüm dava ve hukuki işler,

- Tapu İptali Tescil ve Satış Vaadinden Doğan Ferağ İcbar Davaları

- Ortaklık ve Ortaklığın Giderilmesi Davaları

- Ecrimisil Davaları, Şufa Davaları ve Üst Hakkı Davaları

- Kira Hukukundan Doğan Tespit ve Uyarlama Davaları

- Zilyetliğin Korunmasına ilişkin Davalar

- İnşaat Firmalarına Her Türlü Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

BELEDİYECİLİK HUKUKU

- Belediyecilik Mevzuatını İlgilendiren İş ve Davalar

- İmar - Planlama İptal Davaları

- İhale  Hukukundan Kaynaklanan Davalar,

- Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız  El Atmadan Kaynaklanan Davalar

- Kentsel Dönüşümden Kaynaklanan Davalar

- 3194 sayılı İmar Kanunundan Kaynklanan Yıkım ve Para cezalarının İptali Davaları ile İdari Cezaların İptali  Davaları

Arabuluculuk

ilgili  bilgiler

test

test

KAMU HUKUKU

- İdare Hukukundan Kaynaklanan İptal ve Tam Yargı Davaları

- Hukuki El Atmadan Kaynaklanan Kamulaştırma Davaları

- Vergi Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER

- Kooperatif Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- Konut Yapı Kooperatiflerine Hukuki Danışmanlık

- Şirketlerin İş ve İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar

- Ticari Alacak Davalarının Takibi ve Tahsili İşlemleri

- Ticari İlişkilerle İlgili Sözleşmelerin Hazırlanması,

- Şirketlere Her Türlü Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

- Haksız Rekabetten Kaynaklanan Davalar

- Marka ve Patent Hukukundan Kaynaklanan Tazminat ve Ceza Davaları

SÖZLEŞME HUKUKU

- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

- Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

- Kira Sözleşmeleri

- Şirket Ortaklık Sözleşmeleri

- Adi Sözleşmeler

- Vakıf Sözleşmeleri ve Tüzüklerinin Hazırlanması ile Tadil ve Tescil İşlemleri

- Dernek Sözleşmeleri ve Tüzüklerinin Hazırlanması ile Tadil ve Tescil İşlemleri

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümü

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

- İş Kazaları Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat Davaları

- İşten Çıkarılma ve İşten Ayrılma Halinde Kıdem - İhbr Tazminatları ile Fazla Mesai vb İşçilik Alacaklarına İlişikin davalar

- İşe İade Davaları

İCRA VE İFLAS HUKUKU

- Her türlü Alacak Takipleri

- Kira Hukukundan Kaynaklanan Haciz  ve  Tahliye İşlemleri,

- Gayrimenkul Satış İşlemleri

- İpotek ve Rehinden Kaynaklanan Alacaklarla İlgili Takip ve İşlemler

AİLE HUKUKU

- Gerek Anlaşmalı Gerekse Çekişmeli Her Türlü Boşanma Davaları,

- Mal Varlığının Tasfiyesine İlişkin Davalar

- Boşanma Protokollerinin Hazırlanması

- Maddi - Manevi Tazminat Davaları

- Nafaka Alacaklarından Kaynaklanan Davalar

- Velayet Hukukundan Kaynaklanan Davalar ve İşler

- Yabancı Ülke Mahkemeleri Nezdinde Verilen kararların tanıma ve tenfiz Davaları

MİRAS HUKUKU

- Vasiyetname Hazırlanması

- Miras Sözleşmelerinin Hazırlanması

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Hazırlanması

- Ölünceye Kadar Bakma Vaadinden Kaynaklanan Davalar

- Tereke Tespit İşlemleri ile Tereke Tespit Davaları

- Mirasın redi davaları ile her türlü mirasçılık tespiti, mirastan mahrum bırakma ya da mirastan mahrum bırakmanın iptaline ilişkin dava ve uyuşmazlıklar

CEZA HUKUKU

- Kamu İhalelerinden Kaynaklanan Suçlara İlişkin Davalar

- Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kalan Suçlar ile İlgili Açılan Davalarda Sanık ve Mağdur Vekilliği

- Memurların Yargılanması ile İlgili Tüm Davalar

MEDYA HUKUKU

- Basın ve Yayın Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- Gazete ve Dergilerdeki Yayınlarla İlgili Tekzip İşlemleri

- Hukuka Aykırı İnternet ve Yayınlarının Düzeltilmesinden Kaynaklanan Tüm Dava ve İşler

TRAFİK HUKUKU

- Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat ve Ceza Davaları

- Trafik Para Cezalarının İptali Davaları

SAĞLIK HUKUKU

- Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

- Doktor - Hasta İlişkisinden Kaynaklanan Davalar

- Yanlış Tedaviden Kaynaklanan Tazminat Davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

- Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Diğer Yasal Mevzuattan Kaynaklanan Tazminat Davaları

- Ayıplı Mal Satışlarından Kaynaklanan İade Davaları

 

© 2013 İskender Hukuk Bürosu - Her hakkı saklıdır.
web tasarım ve programlama deSen