Cevizli Mah. Orhangazi Cad. Tınaztepe Sok. Sağlam İş Merkezi No:16 Kat:4 Daire:10
Maltepe / İstanbul
Tel : 0216 521 87 10 Fax : 0216 305 31 23
Gsm : 0532 292 56 10

Hizmetlerimiz

GAYRİMENKUL HUKUKU

- Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları

- Kadastrıo Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- 2/B Niteliğindeki taşınmazlarla iligili tüm dava ve hukuki işler,

- Tapu İptali Tescil ve Satış Vaadinden Doğan Ferağ İcbar Davaları

- Ortaklık ve Ortaklığın Giderilmesi Davaları

- Ecrimisil Davaları, Şufa Davaları ve Üst Hakkı Davaları

- Kira Hukukundan Doğan Tespit ve Uyarlama Davaları

- Zilyetliğin Korunmasına ilişkin Davalar

- İnşaat Firmalarına Her Türlü Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER

- Konkordato Davalarının Takip ve Sonuçlandırılması

- Kooperatif Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

- Konut Yapı Kooperatiflerine Hukuki Danışmanlık

- Şirketlerin İş ve İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar

- Ticari Alacak Davalarının Takibi ve Tahsili İşlemleri

- Ticari İlişkilerle İlgili Sözleşmelerin Hazırlanması,

- Şirketlere Her Türlü Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

- Haksız Rekabetten Kaynaklanan Davalar

- Marka ve Patent Hukukundan Kaynaklanan Tazminat ve Ceza Davaları

SÖZLEŞME HUKUKU

- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

- Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

- Kira Sözleşmeleri

- Şirket Ortaklık Sözleşmeleri

- Adi Sözleşmeler

- Vakıf Sözleşmeleri ve Tüzüklerinin Hazırlanması ile Tadil ve Tescil İşlemleri

- Dernek Sözleşmeleri ve Tüzüklerinin Hazırlanması ile Tadil ve Tescil İşlemleri

KAMU HUKUKU

- Sayıştay Daireleri ve Genel Kurulunda Her Türlü Davaların Takip ve Sonuçlandırılması

- İdare Hukukundan Kaynaklanan İptal ve Tam Yargı Davaları

- Hukuki El Atmadan Kaynaklanan Kamulaştırma Davaları

- Vergi Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

BELEDİYECİLİK HUKUKU

- İmar - Planlama İptal Davaları

- Belediyecilik Mevzuatını İlgilendiren İş ve Davalar

- İhale  Hukukundan Kaynaklanan Davalar,

- Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız  El Atmadan Kaynaklanan Davalar

- Kentsel Dönüşümden Kaynaklanan Davalar

- 3194 sayılı İmar Kanunundan Kaynklanan Yıkım ve Para cezalarının İptali Davaları ile İdari Cezaların İptali  Davaları

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümü

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

- İş Kazaları Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat Davaları

- İşten Çıkarılma ve İşten Ayrılma Halinde Kıdem - İhbr Tazminatları ile Fazla Mesai vb İşçilik Alacaklarına İlişikin davalar

- İşe İade Davaları

İCRA VE İFLAS HUKUKU

- Her türlü Alacak Takipleri

- Kira Hukukundan Kaynaklanan Haciz  ve  Tahliye İşlemleri,

- Gayrimenkul Satış İşlemleri

- İpotek ve Rehinden Kaynaklanan Alacaklarla İlgili Takip ve İşlemler

AİLE HUKUKU

- Gerek Anlaşmalı Gerekse Çekişmeli Her Türlü Boşanma Davaları,

- Mal Varlığının Tasfiyesine İlişkin Davalar

- Boşanma Protokollerinin Hazırlanması

- Maddi - Manevi Tazminat Davaları

- Nafaka Alacaklarından Kaynaklanan Davalar

- Velayet Hukukundan Kaynaklanan Davalar ve İşler

- Yabancı Ülke Mahkemeleri Nezdinde Verilen kararların tanıma ve tenfiz Davaları

MİRAS HUKUKU

- Vasiyetname Hazırlanması

- Miras Sözleşmelerinin Hazırlanması

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Hazırlanması

- Ölünceye Kadar Bakma Vaadinden Kaynaklanan Davalar

- Tereke Tespit İşlemleri ile Tereke Tespit Davaları

- Mirasın redi davaları ile her türlü mirasçılık tespiti, mirastan mahrum bırakma ya da mirastan mahrum bırakmanın iptaline ilişkin dava ve uyuşmazlıklar

CEZA HUKUKU

- Kamu İhalelerinden Kaynaklanan Suçlara İlişkin Davalar

- Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kalan Suçlar ile İlgili Açılan Davalarda Sanık ve Mağdur Vekilliği

- Memurların Yargılanması ile İlgili Tüm Davalar

MEDYA HUKUKU

- Basın ve Yayın Hukukundan Kaynaklanan Davalar

- Gazete ve Dergilerdeki Yayınlarla İlgili Tekzip İşlemleri

- Hukuka Aykırı İnternet ve Yayınlarının Düzeltilmesinden Kaynaklanan Tüm Dava ve İşler

TRAFİK HUKUKU

- Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat ve Ceza Davaları

- Trafik Para Cezalarının İptali Davaları

SAĞLIK HUKUKU

- Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

- Doktor - Hasta İlişkisinden Kaynaklanan Davalar

- Yanlış Tedaviden Kaynaklanan Tazminat Davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

- Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Diğer Yasal Mevzuattan Kaynaklanan Tazminat Davaları

- Ayıplı Mal Satışlarından Kaynaklanan İade Davaları

 

ARABULUCULUK

Her Türlü Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk Faaliyetleri

© 2013 İskender Hukuk Bürosu - Her hakkı saklıdır.
web tasarım ve programlama deSen